Tin tức

BIC cấp giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới
March 31, 2021 Tin tức BIC

BIC cấp giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

Từ ngày 01/03/2021, khách hàng mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) có thể lựa chọn nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử qua email, zalo, viber…

Xem thêm