Bảo hiểm tai nạn mở rộng

Bảo hiểm tai nạn mở rộng

Bảo hiểm tai nạn mở rộng

Giá bán (chưa gồm VAT):

 • Thông tin chung
  Đối tượng bảo hiểm
  Là mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang công tác, học tập và làm việc tại Việt Nam trong độ tuổi từ 01 đến 65 tuổi (đây là độ tuổi được mở rộng so với giới hạn độ tuổi trong Quy tắc bảo hiểm là từ 16 đến 65 tuổi), ngoại trừ những trường hợp sau:
  - Những người bị bệnh tâm thần, phong;
  - Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
  - Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
  Phạm vi bảo hiểm

  BIC sẽ trả tiền bồi thường trong các trường hợp như sau:
  Điều kiện bảo hiểm Phạm vi bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm
  A Chết do ốm đau, bệnh tật Chi trả bằng số tiền bảo hiểm
  B Chết do tai nạn Chi trả bằng số tiền bảo hiểm
  C Thương tật thân thể do tai nạn Chi trả theo các tỷ lệ được quy định tại Quy tắc bảo hiểm và tối đa không quá số tiền bảo hiểm
  Các rủi ro loại trừ chính

  BIC không bồi thường đối với các trường hợp sau:
  - Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp;
  - Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông;
  - Người được bảo hiểm sử dụng ma túy hoặc chất kích thích tương tự khác; hay sử dụng rượu, bia vượt quá quy định của pháp luật;
  - Khủng bố, chiến tranh, nội chiến, bạo loạn, đình công;
  - Các loại trừ khác trong Quy tắc bảo hiểm.

 • Bảng quyền lợi bảo hiểm
  Điều kiện bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo hiểm/người (VNĐ)
  Chương trình 1 Chương trình 2 Chương trình 3 Chương trình 4
  Điều kiện A (bắt buộc) Tử vong do ốm đau
   bệnh tật (không bảo hiểm cho thai sản)
  10.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000
  Điều kiện B (bắt buộc) Tử vong, thương tật thân thể,
   do tai nạn, trong đó:
  20.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000
  Tử vong do tai nạn  100% STBH 100% STBH 100% STBH 100% STBH
  Thương tật hân thể do tai nạn Theo Bảng tỷ lệ thương tật Theo Bảng tỷ lệ thương tật Theo Bảng tỷ lệ thương tật Theo Bảng tỷ lệ thương tật
  Điều kiện C (lựa chọn) Trợ cấp nằm viện/ phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật (không bảo hiểm thai sản), trong đó: 10.000.000 20.000.000 30.000.000 100.000.000
  Trợ cấp 1 ngày nằm viện do ốm
  đau, bệnh tật. Tối đa 60 ngày/năm
  30.000 60.000 90.000 150.000
  Trợ cấp phẫu thuật do ốm đau,
  bệnh tật
  Theo Bảng tỷ lệ phẫu
   thuật
  Theo Bảng tỷ lệ phẫu thuật Theo Bảng tỷ lệ phẫu thuật Theo Bảng tỷ lệ phẫu thuật
 • Biểu phí bảo hiểm
  Phí bảo hiểm tham gia cả 3 điều kiện A,B, C
  Độ tuổi/Chương trình Chương trình 1 Chương trình 2 Chương trình 3 Chương trình 4
  1-40 tuổi 87.000 136.000 284.000 539.000
  41 - 50 tuổi 100.000 165.000 342.000 651.000
  51 - 60 tuổi 125.000 216.000 454.000 864.000
  61 - 65 tuổi 160.000 290.000 613.000 1.172.000

  Phí bảo hiểm tham gia điều kiện A, B
  Độ tuổi/Chương trình Chương trình 1 Chương trình 2 Chương trình 3 Chương trình 4
  1-40 tuổi 59.000 80.000 200.000 399.000
  41 - 50 tuổi 65.000 95.000 237.000 475.000
  51 - 60 tuổi 82.000 130.000 324.000 648.000
  61 - 65 tuổi 105.000 180.000 448.000 897.000
 • Hướng dẫn bồi thường

  Phương thức điều trị
  Khi khách hàng không may gặp phải các rủi ro được bảo hiểm cần phải điều trị tại các cơ sở y tế, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:
  1. Trường hợp điều trị tại các Cơ sở y tế liên kết (bảo lãnh việnphí):
  Nếu khách hàng tới các Cơ sở y tế liên kết, khách hàng sẽ được hưởng Dịch vụ Bảo lãnh viện phí của BIC.
  Trình tự như sau:
  1. Khi nhập viện hoặc khám ngoại trú khách hàng xuất trình các giấy tờ sau:
  - Thẻ bảo hiểm BIC Care (nếu có);
  - CMND/Hộ chiếu/Giấy khai sinh;
  - Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của người giám hộ với NĐBH (đối với trẻ em) như: Hộ khẩu, đăng ký kết hôn …
  - CMND/Hộ chiếu của người giám hộ NĐBH;
  2. Cơ sở y tế sẽ trực tiếp liên lạc với Bộ phận bồi thường BIC để có Giấy chứng nhận bảo lãnh viện phí.
  3. Khi xuất viện hoặc sau khi khám chữa bệnh:
  - Bệnh nhân không phải thanh toán với bệnh viện những chi phí điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm
  - Ký xác nhận việc điều trị và các dịch vụ y tế đã sử dụng
  - Thanh toán các chi phí y tế không thuộc phạm vi được bảo hiểm (nếu có) hoặc vượt hạn mức trách nhiệm bảo hiểm
  Ghi chú:
  - Thời gian bảo lãnh:
  + Thứ 2 đến thứ 6: từ 8h00 đến 19h00.
  + Thứ bảy: từ 8h00 đến 17h00.
  - Trường hợp nhập viện trong thời gian nghỉ, khách hàng vui lòng đặt cọc nếu được yêu cầu. Dịch vụ Thanh toán trực tiếp sẽ được thu xếp vào ngày làm việc tiếp theo. Cơ sở y tế sẽ hoàn trả lại khách hàng khoản phí đặt cọc trước khi xuất viện.
  2. Trường hợp điều trị tại các Cơ sở Y tế không liên kết:
  Nếu khách hàng tới các Cơ sở y tế không liên kết (với điều kiện là đây là một cơ sở khám, chữa trị y tế hợp pháp được cơ quan Nhà nước công nhận) thì khách hàng sẽ không được hưởng Dịch vụ Thanh Toán hoàn trả của BIC, khi đó khách hàng cần tiến hành các thủ tục sau:
  - Khách hàng tự thanh toán các chi phí điều trị;
  - Thu thập hồ sơ, chứng từ và hoá đơn chi phí y tế;
  - Gửi hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho BIC qua ứng dụng Mobile App (BIC Online) hoặc gửi hồ sơ trực tiếp hoặc EMS về chi nhánh BIC cấp đơn hoặc chi nhánh BIC gần nhất.
  - Điền đầy đủ thông tin trên “Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm” và gửi hồ sơ yêu cầu trả tiền BH cho BIC trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc điều trị.
  - Đối với trường hợp cần bổ sung chứng từ, chứng từ thiếu cần gửi bổ sung trong vòng 240 ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng.

  Hồ sơ yêu cầu bồi thường
  Để thuận tiện cho quý khách hàng trong việc hoàn thiện các thủ tục yêu cầu trả tiền bảo hiểm, xin vui lòng hoàn thiện các các chứng từ cần thiết như sau:
  1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (Tải Giấy đề nghị bồi thường bảo hiểm sức khỏe):
  Khách hàng cần điền thông tin đầy đủ lên Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (đặc biệt là các thông tin về mã số Thẻ BIC Care/BIC HealthCare, email, điện thoại, các chi phi y tế yêu cầu bồi thường; phương thức thanh toán, số tài khoản…).
  Khách hàng có thể liên lạc với các công ty thành viên của BIC hoặc download từ trang web: www.bic.vn hay trang nội bộ để được cung cấp mẫu Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
  2. Điều trị ngoại trú do bệnh:
  - Phiếu khám bệnh / Sổ khám bệnh/Đơn thuốc: yêu cầu ghi rõ chẩn đoán bệnh của bác sĩ, có chữ ký của bác sĩ và con dấu của bệnh viện/Phòng khám/cơ sở y tế. Riêng đơn thuốc cần ghi rõ tên, số lượng thuốc và con dấu của Bệnh viện/Phòng khám/Cơ sở y tế.
  - Chỉ định và kết quả các xét nghiệm, chiếu chụp hay chẩn đoán hình ảnh… (nếu có).
  - Riêng với điều trị nha khoa: nêu rõ chi tiết răng điều trị và phương pháp điều trị.
  - Bản gốc hóa đơn tiền khám chữa bệnh được phép lưu hành của Bộ Tài chính, hóa đơn ghi rõ tên cá nhân được bảo hiểm (bệnh nhân).
  - Bảng kê chi tiết tiền khám chữa bệnh đính kèm hóa đơn (nếu có).
  3. Điều trị nội trú do bệnh hoặc thai sản:
  - Giấy xuất viện: ghi rõ ngày nhập viện, xuất viện và có dấu bệnh viện
  - Phiếu phẫu thuật/ Phiếu mổ (trong trường hợp phẫu thuật) ghi rõ phương pháp Phẫu thuật và Điều trị
  - Kết quả xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh trước khi nhập viện (nếu có)
  - Đơn thuốc điều trị sau khi xuất viện (nếu có) ghi rõ tên bệnh nhân, loại thuốc, số lượng thuốc, ngày điều trị
  - Bản gốc hóa đơn tiền khám chữa bệnh được phép lưu hành của Bộ Tài chính ghi rõ chi tiết loại thuốc và chi phí
  - Bảng kê chi tiết tiền khám chữa bệnh đính kèm hóa đơn (nếu có)
  4. Đối với trường hợp tai nạn:
  - Bản tường trình tai nạn của Người được bảo hiểm có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc Cơ quan Công an hoặc Chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn:
  + Mẫu bản tường trình trong trường hợp số tiền bồi thường đến 10 triệu đồng.
  + Mẫu bản tường trình trong trường hợp số tiền bồi thường trên 10 triệu đồng.
  - Giấy tờ xe và bằng lái xe (đối với xe trên 50 phân khối)
  - Biên bản giám định thương tật (nếu có)
  - Hồ sơ y tế: như điều trị ngoại trú và/hoặc điều trị nội trú
  - Bản gốc hóa đơn tiền khám chữa bệnh được phép lưu hành của Bộ tài chính
  - Bảng kê chi tiết tiền khám chữa bệnh đính kèm hóa đơn (nếu có)
  5. Đối với trường hợp yêu cầu bồi thường lương trong thời gian điều trị:
  - Giấy chứng nhận nghỉ BHXH/ Chỉ định nghỉ dưỡng thương (cho những bệnh viện không cung cấp được Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH)
  - Bảng chấm công, Bảng lương có xác nhận của cơ quan chủ quản.
  6. Đối với trường hợp tử vong:
  - Giấy chứng tử và Giấy báo tử (trường hợp tử vong tại Bệnh viện)
  - Giấy chứng nhận quyền thừa kế hợp pháp và giấy ủy quyền thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm
  - Giấy tờ xác nhận mối quan hệ của những người thừa kế hợp pháp
  Một số điểm cần lưu ý:
  - Tất cả chi phí thanh toán trên 200.000 đồng phải cung cấp hóa đơn tài chính (là hóa đơn GTGT/ Hóa đơn bán hàng);
  - Đối với hóa đơn điện tử:
  + Khách hàng đề nghị Cơ sở y tế xuất hóa đơn điện tử cho BIC, trong đó tên người mua hàng là NĐBH; tên đơn vị, mã số thuế đơn vị, địa chỉ đơn vị là BIC. Khi đó Khách hàng cung cấp cho BIC các giấy tờ sau:
  * Hóa đơn điện tử (không cần hóa đơn chuyển đổi ra hóa đơn giấy)
  * Nội dung Email CSYT gửi hóa đơn điện tử cho KH
  + Trường hợp, hóa đơn xuất cho NĐBH (tên người mua, tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ đều là của NĐBH) thì khách hàng phải cung cấp cho BIC Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử ra dạng hóa đơn giấy. Hóa đơn chuyển đổi ra dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin: có dòng chữ “Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử” và có dấu của CSYT, có chữ ký của người thực hiện chuyển đổi, thời gian thực hiện chuyển đổi;
  - Thông tin trong phần này chỉ cung cấp sơ lược chung về chỉ dẫn bồi thường và không thể hiện sự thừa nhận của chúng tôi đối với trách nhiệm theo hợp đồng bảo hiểm.

 • Quy tắc, biểu mẫu

Liên hệ ngay với chúng tôi

19009456 - 0916186611

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Liên hệ

Tầng 11, Tòa nhà số 263 Cầu Giấy

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:00

Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

ebusiness.bic@bidv.com.vn

Hỗ trợ thông tin 24/7

Gửi mail