Bảo hiểm bệnh ung thư

Bảo hiểm bệnh ung thư

BIC Phúc Tâm An

Giá bán (chưa gồm VAT):

 • Thông tin chung
  Người được bảo hiểm
  • - Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam

  • - Độ tuổi: Từ 16 đến 65 tuổi

  • - Đơn bảo hiểm này có thể được tái tục từ năm này sang năm khác trên cơ sở thoả thuận của các bên, nhưng trong mọi trường hợp Đơn bảo hiểm này sẽ chấm dứt đối với Cá nhân được bảo hiểm tại thời điểm kết thúc thời hạn bảo hiểm mà trong thời hạn đó Cá nhân được bảo hiểm đạt 65 tuổi. Đối với các trường hợp từ 60-65 tuổi, chỉ bán tá tục, không bán mới.

  Loại trừ:

  Những người mắc các bệnh sau tại thời điểm tham gia bảo hiểm:

  • - Bệnh Ung thư;

  • - Bệnh đột quỵ;

  • - Suy thận mạn giai đoạn 4 trở lên; hoặc bị biến chứng của tiểu đường; hoặc bị suy tim độ 3 trở lên; hoặc bị bệnh động mạch vành

  Phạm vi bảo hiểm:

  BIC chi trả quyền lợi trong các trường hợp sau:

  • - Người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư giai đoạn sớm/trễ

  • - Người được bảo hiểm nằm viện điều trị do mắc bệnh ung thư giai đoạn sớm/trễ

  • - Người được bảo hiểm tử vong do bệnh Ung thư

  • - Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn

  • - Người được bảo hiểm tử vong do bệnh đột quỵ (nếu khách hàng tham gia Quyền lợi bổ sung)

  Thông tin các gói bảo hiểm:

  Gồm 4 Chương trình bảo hiểm

  • - Chi trả lên tới 500 triệu đồng khi phát hiện bệnh ung thư

  • - Hỗ trợ lên tới 60 triệu đồng khi nằm viện do mắc bệnh ung thư

  • - Chi trả lên tới 50 triệu đồng khi tử vong do ung thư hoặc do tai nạn

  Thời gian chờ:
  • - Đối với Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư, trợ cấp nằm viện: 90 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm cộng với 30 ngày sống sót sau chẩn đoán Ung thư

  • - Đối với quyền lợi bảo hiểm Tử vong do đột quỵ: 90 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm

  • - Đối với Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Bệnh ung thư: 90 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm cộng với 30 ngày sống sót sau chẩn đoán Ung thư

  • - Đối với Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn: Không áp dụng

     
 • Bảng quyền lợi bảo hiểm
  Quyền lợi bảo hiểm chính:
  • - Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư - chi trả quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư được quy định cụ thể trong Bảng quyền lợi đính kèm tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh ung thư (giai đoạn sớm và giai đoạn trễ). Quyền lợi này chỉ được chi trả 01 lần cho quyền lợi ung thư sớm và 01 lần cho quyền lợi ung thư trễ trong suốt thời hạn bảo hiểm.

  • - Quyền lợi bảo hiểm Trợ cấp nằm viện – chi trả quyền lợi trợ cấp nằm viện được quy định cụ thể trong Bảng quyền lợi đính kèm nếu Người được bảo hiểm phải điều trị nội trú khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong thời hạn bảo hiểm. Tổng số ngày điều trị nội trú được chi trả là 60 ngày trong toàn bộ thời gian bảo hiểm

  • - Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do bệnh ung thư chi trả quyền lợi tử vong do bệnh ung thư được quy định cụ thể trong Bảng quyền lợi đính kèm khi Người được bảo hiểm tử vong do bệnh ung thư trong thời hạn bảo hiểm. Hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt đối với Người được bảo hiểm ngay sau khi BIC chi trả quyền lợi này

  • - Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn chi trả quyền lợi tử vong do tai nạn được quy định cụ thể trong Bảng quyền lợi đính kèm khi Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm. Hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt đối với Người được bảo hiểm ngay sau khi BIC chi trả quyền lợi này

  Quyền lợi bảo hiểm bổ sung (chỉ được bán kèm theo quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư):
  • - Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Đột quỵ chi trả quyền lợi tử vong do Đột quỵ được quy định cụ thể trong Bảng quyền lợi đính kèm khi Người được bảo hiểm tử vong do Đột quỵ trong thời hạn bảo hiểm.
   Hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt đối với Người được bảo hiểm ngay sau khi BIC chi trả quyền lợi này
  Chi tiết Bảng quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư (xem)
 • Biểu phí bảo hiểm
  Phí bảo hiểm
  • - Được tính theo từng độ tuổi và giới tính của Người được bảo hiểm từ 16 đến 65.

  • - Không tăng phí qua các năm tái tục

  • - Phụ phí bảo hiểm bổ sung cho Quyền lợi Tử vong do đột quỵ:

   • + Đối với nam: Phụ phí bảo hiểm = Phí bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm chính tương ứng * 17.5%

   • + Đối với nữ: Phụ phí bảo hiểm = Phí bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm chính tương ứng * 12.5%

  Chi tiết phí bảo hiểm bệnh ung thư (xem)

 • Hướng dẫn bồi thường

  Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

  • Bản gốc Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của BIC đính kèm hoặc tải trên website www.bic.vn ) phải do chính Người được bảo hiểm hoặc Người yêu cầu trả tiền bảo hiểm là người thừa kế/ Người thụ hưởng/ người được chỉ định trên Hợp đồng bảo hiểm hoặc Chứng nhận bảo hiểm/ người được ủy quyền hợp pháp của Người được bảo hiểm kê khai và ký tên.

  • Giấy tờ tùy thân của NĐBH:

  - CMND/CCCD/Hộ chiếu
  - Giấy khai sinh/Hộ chiếu của NĐBH và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người giám hộ của NĐBH (trong trường hợp NĐBH là trẻ em dưới 18 tuổi).

  • Bản chính hoặc bản sao các chứng từ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh: hồ sơ chẩn đoán và/hoặc bằng chứng lâm sàng, giấy ra viện, báo cáo y tế, trích sao bệnh án, giấy chứng nhận phẫu thuật, xạ trị, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, tế bào học.

  • Trường hợp tử vong:

  - Trường hợp tử vong do bệnh ung thư: Bản chính/bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ chứng từ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh trước khi tử vong như quy định tại mục 3 nêu trên, Giấy chứng tử/Trích lục khai tử/Giấy báo tử và Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trong trường hợp Người được bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng).
  - Trường hợp tử vong do tai nạn:
                + Bản chính/bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Biên bản tai nạn/Bản tường trình tai nạn có xác nhận của Cơ quan Công an hoặc Chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn hoặc Cơ quan công tác (Bản tường trình tai nạn không cần xác nhận của các Cơ quan trên đối với hồ sơ khiếu nại có số tiền yêu cầu trả tiền bảo hiểm từ 10 triệu đồng trở xuống).
                + Bản chính/bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ chứng từ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị trước khi tử vong (nếu có) như quy định tại mục 3 nêu trên, Giấy chứng tử/Trích lục khai tử/giấy báo tử, Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trong trường hợp Người được bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng).
  - Trường hợp tử vong do Đột quỵ:
               + Bản gốc/bản chính hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng tử, Trích lục khai tử, Giấy báo tử;
               + Bản gốc/bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh (nếu có);
               + Bản gốc/bản chính hoặc bản sao hợp lệ chứng từ của cơ quan chức năng hoặc chuyên môn có thẩm quyền mà trên đó ghi rõ nguyên nhân Người được bảo hiểm tử vong là do Đột quỵ hoặc chuẩn đoán nguyên nhân tử vong phù hợp với khái niệm đột quỵ (không bao gồm Giấy chứng tử, Trích lục khai tử);
              + Bản gốc/bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy xác nhận thừa kế hợp pháp (trong trường hợp Người được bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng). 

  • Các tài liệu khác theo yêu cầu của BIC.

  Quy trình xử lý bồi thường tại BIC

  • - Cử cán bộ thụ lý hồ sơ khiếu nại theo quy định.

  • - Gửi email thông báo tiếp nhận hồ sơ khiếu nại trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu trả tiền bảo hiểm

  • - Gửi email thông báo bổ sung chứng từ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu trả tiền bảo hiểm

  • - Thông báo phương án giải quyết bồi thường trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày BIC nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

  • - Chuyển tiền bồi thường trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo phương án giải quyết bồi thường

 • Quy tắc, biểu mẫu

  Quý khách có thể download tất cả các tài liệu liên quan đến sản phẩm bảo hiểm sức khỏe tại đây
  Mẫu Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm bệnh ung thư
  Quy tắc bảo hiểm bệnh ung thư
  Tóm tắt thông tin sản phẩm
  Tờ rơi bảo hiểm bệnh ung thư

   


Liên hệ ngay với chúng tôi

19009456 - 0916186611

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Liên hệ

Tầng 11, Tòa nhà số 263 Cầu Giấy

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:00

Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

ebusiness.bic@bidv.com.vn

Hỗ trợ thông tin 24/7

Gửi mail