BIC lần thứ 5 liên tiếp lọt vào Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam
March 31, 2021 Tin tức BIC

BIC lần thứ 5 liên tiếp lọt vào Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam

Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng theo các nguyên tắc khách quan và khoa học. Uy tín của công ty được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí chính: Thứ nhất, dựa trên mô hình phân tích lượng hóa Uy tín trên truyền thông của các đối tượng nghiên cứu; Thứ hai, dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính của đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn 2019 – 2020, có so sánh, đối chiếu và đánh giá với các chuẩn của ngành; Thứ ba, dựa trên nhận định của nhóm chuyên gia trong ngành, kết quả khảo sát khách hàng và kết quả khảo sát các đối tượng nghiên cứu.

Theo đánh giá của Vietnam Report, năm 2020, BIC đứng thứ 5 trong 10 công ty bảo hiểm được công bố trên bảng xếp hạng (tăng 1 bậc so với năm 2019).

BIC hiện là một trong 8 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc và đứng trong Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, với sự nỗ lực của toàn hệ thống cùng nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả, hướng tới khách hàng, 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh của BIC ghi nhận những kết quả tích cực. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm chung toàn thị trường (7%, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam), lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng trưởng ấn tượng hơn 30% so với nửa đầu năm 2019.