Câu hỏi thường gặp

HƯỚNG DẪN HỦY HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM - BẢO HIỂM BIDV

hướng dẫn sửa/hủy Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm

1. QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ?

  • Quý khách bị Đại sứ quán từ chối cấp được Visa, nên có nhu cầu hủy Hợp đồng nhận bảo hiểm.

  • Xe của Quý khách đã bán và Quý khách có muốn hủy Hợp đồng bảo hiểm để lấy lại một phần phí bảo hiểm.

  • Các lý do cá nhân khác của Quý khách.

a. Thủ tục hủy Hợp đồng bảo hiểm như thế nào ?

Quý khách có nhu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm của đơn hàng đã mua qua kênh trực tuyến vui lòng liên hệ hotline 24/7 của website: 0916186611
 để được hỗ trợ.

b. Trường hợp Quý khách muốn đơn phương muốn hủy Hợp đồng bảo hiểm ?

Đối với Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (ô tô, xe máy):
Theo quy định của Bộ tài chính, Quý khách chỉ được hủy giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong các trường hợp sau:

  • Xe bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật;

  • Xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;

  • Xe bị mất có xác nhận của cơ quan công an;

  • Xe bị hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do tai nạn giao thông có xác nhận của cơ quan công an.

Trong vòng 5 (năm) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, BIC sẽ hoàn thiện thủ tục hoàn lại cho Quý khách 70% phần phí bảo hiểm của thời gian hủy bỏ.
Trường hợp xe tham gia bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và BIC phải bồi thường, BIC không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm vật chất ô tô:
Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 15 (mười lăm) ngày cho BIC.
Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, BIC sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 80% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể từ ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp xe tham gia bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và BIC phải bồi thường, BIC không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm vật chất xe máy:
Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 15 (mười lăm) ngày cho BIC.
Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, BIC sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 80% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể từ ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp xe tham gia bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và BIC phải bồi thường, BIC không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm cháy nổ xe máy:
Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 15 (mười lăm) ngày cho BIC.
Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, BIC sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 70% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể từ ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp xe tham gia bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và BIC phải bồi thường, BIC không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm sức khỏe toàn diện:
Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 30 (ba mươi) ngày cho BIC.
Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, BIC sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 70% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể từ ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp hợp đồng bảo hiểm của Quý khách đã phát sinh tổn thất và BIC phải bồi thường, BIC không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm tai nạn 24/24:
Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 30 (ba mươi) ngày cho BIC.
Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, BIC sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 80% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể từ ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp hợp đồng bảo hiểm của Quý khách đã phát sinh tổn thất và BIC phải bồi thường, BIC không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm du lịch quốc tế:
Đối với bảo hiểm du lịch quốc tế, Quý khách chỉ có thể hủy hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp Visa của Quý khách bị Đại sứ quán từ chối.
Trong trường hợp này, BIC sẽ hoàn lại cho Quý khách khoản phí bảo hiểm đã nộp sau khi khấu trừ số tiền là 100.000 VNĐ (5 USD) hoặc số tiền tương đương 20% phí bảo hiểm, tùy theo số nào lớn hơn. Quý khách phải cung cấp cho BIC văn bản từ chối Visa của Lãnh sự quán liên quan.
Trường hợp Quý khách đã bắt đầu chuyến đi, BIC không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm du lịch trong nước:
Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 24 (hai tư) giờ cho BIC.
Trong vòng 24 (hai tư) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, BIC sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 70% phí bảo hiểm.
Trường hợp Quý khách đã bắt đầu chuyến đi, BIC không hoàn lại phí bảo hiểm.

Đối với Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân:
Trường hợp Quý khách có nhu cầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng thông báo trước 15 (mười lăm) ngày cho BIC.
Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Quý khách, BIC sẽ làm thủ tục và hoàn lại cho Quý khách 80% phí bảo hiểm của thời gian bảo hiểm còn lại kể từ ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã phát sinh tổn thất và BIC phải bồi thường, BIC không hoàn lại phí bảo hiểm.
 

2. QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ?

Quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm của đơn hàng đã mua qua kênh trực tuyến vui lòng liên hệ hotline 24/7 của website: 0916186611 để được hỗ trợ.

Liên hệ ngay với chúng tôi

19009456 - 0916186611

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Liên hệ

Tầng 11, Tòa nhà số 263 Cầu Giấy

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:00

Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

ebusiness.bic@bidv.com.vn

Hỗ trợ thông tin 24/7

Gửi mail

Đối tác